Garanti på bandsats

2 år eller 50h avseende material- eller tillverkningsfel, under den period och enligt de villkor som anges nedan. Om produkten används eller har använts för tävling eller vilken som helst annan tävlingsliknande aktivitet, även av en tidigare ägare, upphör denna garanti att gälla.

*Tjugofyra (24) av varandra följande månader-. vid privat användning. Tillverkarens garanti är tjugofyra (24) månader. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsboken måste utföras enligt schemat för att garantin ska fortsätta att gälla.

Garantin träder i kraft det datum då produkten levereras till första slutkunden eller den dag då produkten börjar användas för första gången, beroende på vilket som inträffar först. När den trätt i kraft gäller garantin under en period av tjugofyra (24) av varandra följande månader för privat fritidsbruk.


REKLAMATIONSVILLKOR

Denna garanti avser endast 2018 Onetrack produkter som av den första ägaren har köpts som ny och oanvänd från av Brutalteknik eller distributör/återförsäljare som är auktoriserad att distribuera Brutalteknik-produkter i det land där försäljningen har ägt rum (“Brutalteknik-distributör/återförsäljare”), och detta endast efter det att den av Brutalteknik specificerade leveransinspektionen har utförts och dokumenterats. Garantin träder i kraft endast efter produktens korrekta registrering av en auktoriserad Brutalteknik-distributör/återförsäljare. Dessutom gäller endast garantin om Brutalteknik produkten har köpts i det land där köparen bor. Om ovanstående villkor inte har uppfyllts, beviljar Brutalteknik ingen garantiersättning för någon ägare, varken vid privat fritidsägande eller vid kommersiellt ägande. Dessa begränsningar är nödvändiga för att ge Brutalteknik möjlighet att skydda såväl sina produkters säkerhet som sina konsumenters och allmänhetens säkerhet. Det rutinunderhåll som beskrivs i Instruktionsboken måste utföras enligt tidsschemat eller minst en gång per år även om produkten ej används för att garantin ska fortsätta att gälla. Brutalteknik förbehåller sig rätten att kräva bevis på korrekt underhåll innan garantiersättning beviljas.


Reklamation - gör så här

För att reklamera en trasig produkt (eller del) maila reklamationer@brutalteknik.se

Vi vill veta:

  • Namn
  • Adress
  • Telefon
  • Vilken modell
  • När den är införskaffad
  • Beskriv vad som är defekt, bifoga även bilder (eller film)

Vi skickar en ny del. Med den nya delen skickar vi en faktura samt en fraktsedel på utbytesdelen som ärendet avser.

Denna faktura kommer att krediteras när den defekta delen mottagits av Brutalteknik, och vi har konstaterat att defekten är ett Garanti fel.  Är inte den defekta delen Brutalteknik tillhanda inom 25 dagar så behöver fakturan betalas.

Denna rutin är ett led i att vi vill höja kvalitén och få större insikt vad som sker med vår produkt.


ÖVERLÅTELSE

Om äganderätten till en produkt överlåts under garantitiden, skall även denna garanti överlåtas och gälla för den återstående garantitiden, förutsatt att BRUTALTEKNIK eller en auktoriserad BRUTALTEKNIK-distributör/återförsäljare mottager ett bevis på att den tidigare ägaren har gått med på överlåtelsen av ägandeskap liksom erforderliga uppgifter om den nya ägaren.

OBS: Normala slitdelar täcks inte av denna garanti. Mer information och förtydligande av undantagen finns i instruktionsboken.

24 månaders garanti gäller inte vid kommersiell, tävlings- eller tävlingsliknande användning, utan undantag. För garantifrågor gällande tidigare modellår ber vi dig kontakta Brutalteknik AB

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter, vill provköra eller bara vill veta vilket märke och modell som passar just dig och dina förutsättningar tveka inte att kontakta oss.

Andreas Byström, VD/Försäljning
Telefon: 070- 327 14 40
Mail: andreas@brutalteknik.se

Erik Olsson, Utvecklingsansvarig
Telefon: 070- 292 69 96
Mail: erik@brutalteknik.se


Garanti & Reklamationer

Klicka här för att läsa våra villkor kring garanti och reklamationer

Namn

Meddelande